Contact

Disclaimer Stichting Zeemuseum Miramar

Stichting Zeemuseum Miramar heeft bij het gebruik van citaten en illustraties alle moeite gedaan de auteursrechten van belanghebbenden te respecteren. Zijn wij hier naar uw mening niet in geslaagd, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. Stichting Zeemuseum Miramar streeft ernaar de inhoud van de website regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Stichting Zeemuseum Miramar is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.

Stichting Zeemuseum Miramar mag de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande bekendmaking.
Stichting Zeemuseum Miramar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Stichting Zeemuseum Miramar is niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de website gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de website of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren.

U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de website verzendt. U zal Stichting Zeemuseum Miramar, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, en handelspartners beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de website, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.
Vragen die betrekking hebben tot de website dienen gericht te worden tot Stichting Zeemuseum Miramar. Alle rechten voorbehouden.

Openingstijden

Miramar is geopend van 1 april tot 1 november

Maandag: 
Dinsdag: 
Woensdag: 
Donderdag: 
Vrijdag:
Zaterdag: 
Zondag: 

Gesloten
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
13:00-17:00
Gesloten
13:00-17:00