Basisonderwijs bovenbouw groep 5 t/m 8

Lesbrief: O’Hanlons Rariteiten.

Miramar Zeemuseum heeft voor de bovenbouw een lesbrief ontwikkeld die aansluit op de wisselexpositie O’Hanlons Rariteiten. In deze lesbrief komen alle vreemde zeewezens aan de orde die Redmond O’Hanlon heeft uitgezocht voor deze expositie. De lesbrief kan aan de scholen worden gestuurd en daar worden voorbereid. Als praktijkles kan de lesbrief in Miramar Zeemuseum worden uitgevoerd ism een medewerker van het museum.  U als docent kunt deze lesbrief vrijblijvend bij ons aanvragen.

De lesbrief sluit aan op de leerlijnen en tussendoelen opgesteld door SLO expertisecentrum voor leerplanontwikkeling. De kerndoelen die aansluiten op de lesbrief zijn:

Kerndoel 2:
 De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.

Kerndoel 12:
 De leerlingen verwerven een adequate woordenschat en strategieën voor het begrijpen van voor hen onbekende woorden. Onder ‘woordenschat’ vallen ook begrippen die het leerlingen mogelijk maken over taal te denken en te spreken.

Kerndoel 39: Oriëntatie op jezelf en de samenleving: leren met zorg om te gaan met het milieu.

Kerndoel 40: Het leren benoemen en onderscheiden van dieren en planten en hun functioneren in de leefomgeving.

Kerndoel 41: Bouw, vorm en functie van de dieren en hun onderdelen.

Kerndoel 51: Gebruik van eenvoudige historische bronnen en het omgaan met aanduidingen van tijd en het hanteren van tijdsindeling.

Kerndoel 56: Kunstzinnige orientatie: objecten uit het verleden en bijbehorende verhalen.

Soort les: Onderzoekend en kennismakend