Onderwijs & Kennis

Miramar Zeemuseum ontwikkelt educatieve lessen en activiteiten voor scholen. Deze lessen sluiten aan op de tussendoelen en leerlijnen van TULE zoals ontwikkeld door SLO, het expertisecentrum voor leerplanontwikkeling.